Pinka!

Małgorzata T.
Małgorzata T. przypięła

Tęczowe góry w Chinach...Cud natury .

w

Magia

ponad 5 lata temu (04.08.2013 12:28:57)
Tęczowe góry w Chinach...Cud natury . « »
Przypnij! Lubię to
Przypnij 1

Tęczowe góry w Chinach...
Ko­lo­ro­we skały w 2010 roku zo­sta­ły wpi­sa­ne na Świa­to­wą Listę Dzie­dzic­twa UNE­SCO.

Zaloguj się, aby móc komentować